Cinlerin Efendisi – The Turkish Translation of Master of the Jinn is now an EBOOK :)

February 18, 2017

Salaam and Greetings of Peace:

Cinlerin Efendisi, the Turkish translation of Master of the Jinn is now an Ebook :) To order a copy for only $3.82, click HERE. 

turkcover2

Ey dervişler! Tanrı’yı zikretmek ruhun gıdasıdır. Yaralı gönüller için merhemdir. Zikir, ilk önce, geçmişle olan bağları gevşetir ve tedricen nefsin yükümlülüklerinden azat eder. Azar azar bencillik, şehvet ve düşmanlığın izlerini silmek suretiyle yükünüzü hafifletir ve yolculuğun hızlanmasını sağlar. Bu yüzden, ilk başta yaşayabileceğiniz korku ve ıstırap görmenizi zorlaştırsa da umutsuzluğa kapılmayın. Hakikat, karanlıkta parlayan bir ışık gibidir. Görmek için, yavaş yavaş kalp gözünün açılması gerekir.

Ya Haqq!